• انواع فایل های مجاز : zip, rar, jpg, hpeg.
    عکس‎‌ها را در قالب فایل فشرده zip یا rar آپلود نمایید.